11-жылдын 2022-мартында БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин иши жеңип чыккан.

Заголовок: 11-жылдын 2022-мартында БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин иши жеңип чыккан. Сведения: 2024-04-19 18:51:04

"Шкурилло Алимов Кыргызстанга каршы" иши. 11-жылдын 2022-мартындагы адам укуктары боюнча комитетинин ойлор. Билдирүү 2836/2016.

2015-жылы билдирүүнүн авторуна даттанууну даярдоого жардам көрсөтүлгөн. Кийин арыз Кыргызстанга коммунист болгон.

Катышуучу мамлекет тийиштүү жана ар тараптуу иликтөө жүргүзгөн эмес, анын жыйынтыгы автордун а.Мырза камакта кармоо учурунда ага карата колдонулган кыйноолордун натыйжасында каза болду деген дооматтарын жокко чыгара алмак. Келтирилген фактылар катышуучу-мамлекет тарабынан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 6-статьясынын 1-пунктунда жана 7-статьясында бекитилген, өзүнчө жана 2-статьянын 3-пункту менен жыйындысында каралган а.мырзанын укуктарынын бузулгандыгын күбөлөндүргөн.

Ойлордун текстинен көрүнүп тургандай, билдирүүнүн автору катышуучу мамлекет пакттын 6 жана 7-беренелеринде бекитилген а мырзанын укуктарын бузду деп ырастаган, анткени а мырза анын өлүмүнө алып келген ырайымсыз кыйноолорго дуушар болгон. Мындан тышкары, бийлик иштин так жагдайларын иликтеген жок, натыйжада А мырзанын укуктары бузулган. Автор а мырзанын өлүмү деп жарыялаган. кыйноолордун натыйжасында алган жаракаттарынан улам келип чыккан жана муну менен Пакттын 6-беренесинде бекитилген анын жашоо укугу бузулган. Автор ошондой эле прокурорлор кылдат иликтөө жүргүзбөгөнүн, натыйжада А Мырза эффективдүү каражаттарды да, юридикалык коргоону да алган эмес деп ырастады. Тергөөнүн жана соттук териштирүүнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүндөгү дал келбестиктер жана карама-каршылыктар эске алынган эмес. Билдирүүнүн автору ошондой эле соттун чечими Адилет болбогонун, анткени сот күбө Р.А. И. нын көрсөтмөсүн эске алган жок, ага ылайык милиция кызматкерлери А. мырзаны сабап, кыйнашкан (3.1-3.5 - пункттар).

Комитеттин укуктук позициялары: катышуучу мамлекеттер тигил же бул адамдарды кармоо жана камакка алуу менен алардын өмүрүнө кам көрүү жоопкерчилигин өздөрүнө алышат, ал эми күнөөлүүлөрдү кылмыш иликтөө жана андан кийин соттук куугунтуктоо Адам укуктары бузулган учурда укуктук коргоонун зарыл каражаттары болуп саналат, аларды коргоо Пакттын 6-беренесинде каралган. Мындан тышкары, Комитет БӨУ 31 (2004) жалпы тартиби жөнүндө өзүнүн эскертүүсүнө шилтеме кылат, анда ал тергөөнүн натыйжасында Пактта таанылган айрым укуктардын, атап айтканда Пакттын 6 жана 7-беренелеринде каралган укуктардын бузулушу ачылган учурларда, катышуучу мамлекеттер көрсөтүлгөн укуктардын бузулушуна күнөөлүү адамдарды сот жоопкерчилигине тартууну камсыз кылууга милдеттүү деп билдирди. Пакттын 6 жана 7-беренелерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тарткандарды сотко тартуу боюнча милдеттенме натыйжага эмес, иш-аракеттерди жасоого карата милдеттенме болуп саналса да, катышуучу мамлекеттер пактты одоно бузуулар жөнүндө алардын дарегине жана алардын органдарынын дарегине айтылып жаткан бардык дооматтарды ак ниеттүү, токтоосуз жана кылдат иликтөөгө милдеттүү (7.3-пункт).

Фактыларды далилдөө түйшүгү билдирүүнүн авторуна гана жүктөлүшү мүмкүн эмес, айрыкча автор менен катышуучу-мамлекет далилдерге дайыма эле бирдей жете бербестигин жана көп учурда катышуучу-мамлекет гана тиешелүү маалыматка ээ боло тургандыгын эске алганда (7.4-пункт).

Комитет тарабынан иштин фактылай жагдайларына баа берүү: автордун а.Мырза кармалгандан жана камакка алынгандан кийин милиция кызматкерлери тарабынан болгон мыйзамсыз мамиленин жана кыйноолордун натыйжасында каза болгон деген билдирүүсү эске алынды. Комитет буга байланыштуу: катышуучу мамлекет А.мырзаны кармоонун жана камакка алуунун себептери, ошондой эле камакта кармоо учурунда ага процесстик кепилдиктер камсыз кылынгандыгы, тактап айтканда квалификациялуу юридикалык жардамга жеткиликтүүлүк боюнча эч кандай түшүндүрмө берген жок. Комитет каза болгондон кийинки соттук-медициналык экспертиза жабырлануучу каза болгондон кийин дароо жүргүзүлгөндүгүн белгиледи. Эксперттер өлүмдүн себеби учтуу нерселер менен уруу же алар менен байланышуу экенин белгилешти, бирок А мырзанын тепкичтен кулап каза болуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышкан жок. Комитет жабырлануучуну эксгумациялагандан кийин жүргүзүлгөн соттук-медициналык экспертизанын корутундусу эч кандай кошумча маалымат бербегенин белгиледи (кароонун 4.7-пункту).

Комитет катышуучу-мамлекет кыйноолор боюнча ар кандай дооматтарды четке какканын белгилеп, а Мырза качууга аракет кылганда оор жаракат алганга караганда тепкичтен кулап кеткенин билдирген. Комитет белгилегендей: катышуучу мамлекет сырткы дене жаракаттары бар экенине каршы болгон эмес жана алар жыгылуунун натыйжасы болушу мүмкүн деп эсептешкен. Комитет катышуучу мамлекет А мырзанын өлүмүн иликтөөнүн эч кандай жыйынтыгын бербегенин белгиледи.мисалы, катышуучу мамлекет бардык күбөлөрдү суракка алганын айтып, ошол эле учурда ал күбөлөрдүн өздүгү жана сурактын жыйынтыгы тууралуу маалымат берген жок. Комитет катышуучу-мамлекеттин бийлиги жабырлануучунун туугандарын суракка алганы белгисиз бойдон калды, алар А мырзанын денесинен жеке көрүшкөн. Комитет андан ары р. а. и. сотто ант берип, а Мырза башынан өткөргөн кыйноолорду так баяндаган билдирүүсүн белгиледи. Комитет ошондой эле катышуучу мамлекет медициналык кызматкерлерге эч кандай далил келтирбегенин аныктады, ал посттун авторунун айтымында, жабырлануучу ушундай абалда болгонун, ал каралып жаткан окуялар жөнүндө эч нерсе айта албаганын тастыктай алат жана мындай далилдер эмне үчүн колдонулбаганын жана ачылбаганын түшүндүргөн жок. Комитет көрсөткөн: жабырлануучунун кызыкчылыгын эч качан коргобогон С.А. Б. нын иш-аракеттерине эч кандай түшүндүрмө берилген эмес (7.2-пункт).

Комитет автордун а.мырзанын милиция тарабынан кармалгандан кийин жасаган мыйзамсыз мамилеси жана кыйноолору а. мырзанын өмүрүнөн өзүм билемдик менен ажыратылышына алып келди деген дооматын эске алды (7.3-пункт).

Комитет, атап айтканда, автордун милиция үч жолу кылмыш ишин иликтөөдөн баш тартуу чечимин кабыл алганын (бул мындай шашылыш ишти кароонун кечеңдешине алып келди) талашпаганын жана бул чечимдердин баары кийин улук прокурорлор тарабынан жокко чыгарылганын белгиледи. Комитет, акыры, 3-сентябрда башталган тергөө, 2010-жылдын 10-ноябрында токтотулган, 2011-жылдын, ошол эле учурда, анын жыйынтыгы боюнча чындыктар айкын же кандайдыр бир тыянактар (пункт 7.4 соображения) жарыялады.

Катышуучу мамлекет тийиштүү жана ар тараптуу иликтөө жүргүзгөн эмес, анын жыйынтыгы автордун а.Мырза камакта кармоо учурунда ага карата колдонулган кыйноолордун натыйжасында каза болду деген дооматтарын четке кагышы мүмкүн (7.5-пункт).

Комитеттин тыянактары: келтирилген фактылар катышуучу-мамлекет тарабынан пакттын 6-статьясынын 1-пунктунда жана 7-статьясында бекитилген А.мырзанын укуктарынын бузулгандыгын күбөлөндүргөн, алар өзүнчө жана Пакттын 2-статьясынын 3-пункту менен чогуу каралган (8-пункт).

 

 

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.