Europos žmogaus teisių teismas nustatė, kad pažeista Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio reikalavimai.

Заголовок: Europos žmogaus teisių teismas nustatė, kad pažeista Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenci Сведения: 2018-08-08 09:32:40

2017 sausio 17 d bylos "Jankovskis (Jankovskis) prieš Lietuvą" (pareiškimo N 21575/08) ir EŽTT sprendimas.

2008 m. Pareiškėjui padėjo parengti pareiškimo. Vėliau pareiškimo buvo perduotas Lietuvai.

Jei sėkmingai atveju peržiūrėjo skundą dėl ribojimo kalinių prieigą prie interneto svetainių, kuriose yra švietimo informaciją. Tuo atveju, kai Konvencijos 10 straipsnį dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimų atveju.

 

BYLOS APLINKYBĖS


Pareiškėjas, kuris buvo kalinamas, skundėsi, kad jam buvo neleidžiama susipažinti su Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetaine, dėl kurios jam nebuvo suteikta galimybė gauti informaciją apie švietimą pažeidžiant Konvencijos 10 straipsnį.


TEISINIAI KLAUSIMAI


Dėl atitikties Konvencijos 10 straipsnio reikalavimams. Klausimas buvo susijęs ne su valdžios institucijų atsisakymu pateikti prašomą informaciją. Priešingai, ieškovės skundas buvo susijęs su konkrečia prieigos prie interneto prieiga prie interneto paskelbtos informacijos, kuri buvo prieinama atvirame informacijos šaltinyje. Laisvės atėmimas neišvengiamai numato keletą apribojimų, susijusių su kalinių bendravimu su išoriniu pasauliu, įskaitant jų gebėjimą gauti informaciją. Konvencijos 10 straipsnis negali būti aiškinamas kaip įpareigojimas suteikti kalinius prieigą prie interneto ar prie konkrečių interneto svetainių. Tačiau šios bylos aplinkybėmis, nes prieiga prie informacijos, susijusios su švietimu, buvo garantuota Lietuvos Respublikos teise, prieigos prie atitinkamos interneto svetainės apribojimas trukdė pareiškėjo teisei gauti informaciją. Šis įsikišimas buvo numatytas įstatyme ir siekė teisėto tikslo apsaugoti kitų teises ir užkirsti kelią riaušėms ir nusikaltimams. Interneto tinklalapyje, prie kurios ieškovas norėjo susipažinti, buvo pateikta informacija apie mokymo ir edukacines programas Lietuvoje. Informacija šioje svetainėje buvo reguliariai atnaujinama, kad atspindėtų, pvz., Reikalavimų dalyviams dabartiniais mokslo metais. Nebuvo protinga daryti išvados, kad tokia informacija tiesiogiai priklausė nuo pareiškėjo intereso įgyti išsilavinimą, o tai savo ruožtu turėjo reikšmės jo reabilitacijai ir vėlesnei reintegracijai į visuomenę. Šalių lygmeniu priimtuose sprendimuose daugiausia dėmesio skirta įstatyme nustatytam kalinių, turinčių prieigą prie interneto, draudimui, o ne ieškovės argumentas, kad galimybė naudotis konkrečia interneto svetaine buvo būtina jo išsilavinimui. Visame pasaulyje internetas vaidina svarbų vaidmenį, nes tam tikra informacija yra prieinama tik internete. Lietuvos valdžios institucijos nesvarstė galimybės suteikti pareiškėjui ribotą arba kontroliuojamą prieigą prie interneto prie konkrečios Vyriausybės įstaigos vietos, kuri vargu ar gali sukelti rimtą pavojų saugumui. Teismas nėra įsitikinęs, kad buvo pateiktos pakankamos priežastys pateisinti kišimąsi į pareiškėjo teisę gauti informaciją, kuri konkrečiomis bylos aplinkybėmis demokratinėje visuomenėje negalėjo būti laikoma būtina.


SPRENDIMAS


Tuo atveju, kai buvo paţeistas Konvencijos 10 straipsnio (vienbalsiai priimtas) reikalavimai.


KOMPENSACIJA


Taikant Konvencijos 41 straipsnį. Konvento pažeidimo nustatymas yra pakankamas atlygis už neturtinę žalą. (Taip pat žr. "Kalda prieš Estiją", 2016 m. Sausio 19 d. Sprendimas, paraiška Nr. 17429/10).

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.