ESČP je ugotovilo kršitev zahtev člena 1 Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Заголовок: ESČP je ugotovilo kršitev zahtev člena 1 Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljn Сведения: 2018-07-27 13:21:52

Sodba ESČP z dne 25. aprila 2017 v zadevi Vaskrsic proti Sloveniji (pritožba št. 31371/12).

V letu 2012 je pritožniku pomagal pri pripravi pritožbe. Kasneje je bila pritožba posredovana Sloveniji.

Pritožba o prodaji hiške tožeče stranke na javni dražbi za izvršitev odločbe o izterjavi 124 evrov je bila v obravnavanem primeru uspešno obravnavana. Kršitev člena 1 Protokola št. 1 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bila kršena.

 

OKOLIŠČINE DELA


hiša tožeče stranke je bila obremenjena in prodaja na javni dražbi za polovico tržne vrednosti za namene izvršitve sodne odločbe z zahtevo za ceno okoli 124 evrov, potem ko je tožeča stranka večkrat izognil izvršitve plačila terjatev. V konvencionalnem postopku se je pritožil na kršitev člena 1 Protokola št. 1 h Konvenciji.


VPRAŠANJA ZAKONA


V zvezi s spoštovanjem člena 1 Protokola št. 1 h Konvenciji. Poseg v pravico tožeče stranke do spoštovanja svojega premoženja je bila predpisana z zakonom in zasleduje legitimen cilj varovanja interesov upnikov in kupca hiše. Vendar je bil ta ukrep očitno nesorazmeren.

V tem primeru je treba opozoriti, da je bila velikost dolga, da je posojilodajalec prejela s prodajo, zanemarljiv (približno 500 evrov, vključno z obrestmi in stroški izvedbe) doma tožeče stranke.

Hiša je bila prodana za polovico svoje tržne vrednosti, če domače sodišče ni preučilo alternativnih ukrepov. To se je zgodilo kljub temu, da (i) je tožeča stranka, očitno je bila zaposlena in je mesečni dohodek, (ii) upnik je dejansko hkrati zahteval izvršbo zaradi zasega plače plačila prosilca in njegov bančni račun, in ( (iii) drugi upnik je uspešno izterjal precej večji dolg zaradi zasega bančnega računa tožeče stranke.

Medtem ko Sodišče pripisuje velik pomen zagotavljanju učinkovitega izvršilnega postopka upnikom, v obravnavanem primeru ni bilo ugotovljeno, da je potrebna sodna prodaja domov tožeče stranke.

Ob upoštevanju, predvsem majhnost dolga in pomanjkanje upoštevanja a bolj primerna in manj obremenjujočih ukrepov, slovenski organi niso pravično ravnotežje med zastavljenim ciljem in ukrepi, sprejeti v izvršilnem postopku zoper pritožnika.


SKLEP


Primer je bil kršitev zahtev člena 1 Protokola št. 1 (soglasno sprejeto).


NADOMESTILO


Pri uporabi člena 41 Konvencije. Sodišče je tožeči stranki podelila 77.000 evrov za nepremoženjsko škodo (ki je (i) razlika med tržno vrednostjo hiše tožeče stranke in doseženo na dražbi ceno, in (ii) obresti) in 3000 evrov v nepremoženjsko škodo.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.