ЕСПЧ констатира нарушение на изискванията на член 3 от Конвенцията.

Заголовок: ЕСПЧ констатира нарушение на изискванията на член 3 от Конвенцията. Сведения: 2024-07-06 03:30:16

Решение на ЕСПЧ от 08 юни 2021 г.по делото "Илиеви и Ганчеви срещу България" (жалби 09154/11 и 69163/11).

През 2011 г.жалбоподателите бяха подпомогнати при изготвянето на жалби. Впоследствие жалбите бяха обединени и комунизирани от България.

Делото обжалва прекомерната употреба на сила от полицейските служители при претърсване на домовете на заподозрените. По случая е извършено нарушение на изискванията на член 3 от Конвенцията.

По делото се обжалва унизителното отношение, допуснато по отношение на членовете на семейството на заподозрените. По делото не е допуснато нарушение на изискванията на член 3 от Конвенцията.

 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

 

През октомври 2010 г.районната прокуратура във Велико Търново (наричана по-долу Районна прокуратура) образува наказателно дело срещу пет лица, включително жалбоподателите Илиев и Ганчиев, за незаконна финансова дейност и укриване на откраднато имущество. През април 2011 г. Районният съд във Велико Търново (наричан по-нататък районният съд) разреши претърсвания в домовете на жалбоподателите, които бяха извършени сутринта на 18 април 2011 г.

Петима жалбоподатели, а именно съпругата Илиева и дъщеря им, която в периода, отнасящ се до обстоятелствата по делото, е била на 19 години, и съпругата Ганчева, се оплакаха, че действията на полицейските служители в домовете им представляват нечовешко и унизително отношение и че българското законодателство не им предоставя ефективно средство за защита.

 

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

 

Относно спазването на член 3 от Конвенцията. Обжалваните действия на полицейските служители преследваха законните цели за задържане и претърсване на домове, изземване на предмети, както и осигуряване на обществен интерес под формата на борба с престъпността. По време на двете разглеждани полицейски операции жалбоподателите не са претърпели физически наранявания и полицейските служители не са влизали в домовете на жалбоподателите със сила. Въпреки това по време на операциите беше използвана известна физическа сила: няколко маскирани въоръжени служители нахлуха в домовете на жалбоподателите рано сутринта, отчуждавайки жалбоподателките Илиева и Ганчева, като наредиха на жалбоподателите Илиев и Ганчев да легнат на пода, преди да им сложат белезници. Следователно съдът трябва да установи дали използването на тази физическа сила е било необходимо поради поведението на самите жалбоподатели.

  1. Що се отнася до лечението на кандидатите от мъжки пол. Целите на полицейските операции в домовете на жалбоподателите Илиев и Ганчев бяха задържането им, тъй като бяха заподозрени в незаконна финансова дейност и укриване на откраднато имущество, както и извършване на претърсвания в домовете за откриване на веществени или писмени доказателства. Наказателното разследване започна шест месеца преди инцидента, като по случая имаше няколко заподозрени, въпреки че нито една група лица не беше заподозряна в особено тежки престъпления.

За разлика от решението на Съда на Европейските общности по делото "Гуцанови срещу България" (0. 0) (виж: решението на Съда на Европейските общности по делото "Гуцанови срещу България" (15 октомври 2013 г., жалба 0 34529/10), упълномощените органи са получили предварително необходимите разрешения за извършване на претърсвания в домовете на жалбоподателите.  Въпреки това, упражнявайки правомощията си съгласно българското законодателство, съдиите разгледаха въпроса за съответствието на исканите претърсвания с разпоредбите на вътрешното законодателство, без да засягат въпроса за спазването от страна на полицейските служители по време на планираните следствени действия.

Освен това нищо в преписката не предполага, че двамата жалбоподатели биха имали записана история на шофиране за насилствени действия или че биха могли да представляват опасност за полицейските служители, извършващи претърсвания в домовете на жалбоподателите.

Освен това никой от жалбоподателите не е оказал съпротива на полицейските служители по време на претърсванията.

Всички тези фактори ясно показват прекомерния характер на действията на полицейските служители, когато те заповядват на жалбоподателите да легнат на пода, поставят им белезници и насочват оръжия към тях. Като се имат предвид тези обстоятелства, степента на насилие, приложено към ищците Илиев и Ганчев, което не е строго обусловено от поведението на самите жалбоподатели, нарушава човешкото достойнство на жалбоподателите. Следователно те са били жертви на унизително отношение.

 

НАРЕДБА

 

По случая е извършено нарушение на изискванията на член 3 от Конвенцията (прието единодушно).

 

  1. По отношение на третирането на трите жалбоподателки. Групи полицейски служители решиха да не разбиват вратите на домовете на жалбоподателите: те позвъниха на вратите на къщите и те бяха отворени от жалбоподателките Илиева (съпруга на жалбоподателя Илиев) и Ганчев. Полицията се озова лице в лице с две жени, които не очакваха подобно посещение. Влизайки в помещенията, полицейските служители бутнаха жалбоподателките и за кратко насочиха оръжие към тях. По този начин физическото взаимодействие между полицейските служители и жалбоподателките беше много кратко и незначително.

Впоследствие липсваше физически контакт между полицейските служители и жалбоподателката Илиева (дъщеря на жалбоподателя Илиев), която видя баща си задържан от полицейските служители и реагира емоционално на това.

Липсват доказателства, които да предполагат, че полицейските служители са унизили човешкото достойнство на трите жалбоподателки. Полицейските операции, включващи нахлуване в частно жилище и задържане на заподозрени, неизбежно предизвикват негативни емоции у лицата, засегнати от подобни действия, като жалбоподателите. Очевидно обаче никой от жалбоподателите по настоящото дело не е пострадал много от действията на полицейските служители поради например лошо здраве или млада възраст, както при жалбоподателката Илиева (дъщеря на жалбоподателя Илиев). В това отношение нито една от трите жалбоподателки не е представила доказателства, които да сочат, че някоя от тях е страдала от заболявания, които биха се влошили от действията на полицейските служители, а по това време дъщерята на жалбоподателя Илиева е била на 19 години, тя вече не е била дете.

В светлината на изложените и особени обстоятелства по случая, действията на полицейските служители от 0 до 0 до трима жалбоподателки, много кратки във времето и незначителни, очевидно не са били непропорционални по отношение на реакцията на жалбоподателките на такова неочаквано, стресиращо събитие като нахлуването в домовете им рано сутринта от полицейски служители, както и въпросните действия не са нарушили човешкото достойнство на жалбоподателките.

 

НАРЕДБА

 

По делото не е допуснато нарушение на изискванията на член 3 от Конвенцията (прието единодушно).

 

Съдът също така установи единодушно нарушение на член 13 от Конвенцията, разглеждана във връзка с член 3 от Конвенцията, поради факта, че нито дисциплинарното производство въз основа на Закона за Министерството на вътрешните работи на България, нито искът срещу държавата за обезщетение за вреди не са достатъчно ефективни средства за защита на петимата жалбоподатели, за да се гарантира правото им да не бъдат подлагани на лечение, което нарушава изискванията на член 3 от Конвенцията.

 

КОМПЕНСАЦИЯ

 

По реда на прилагане на член 41 от Конвенцията. Съдът присъди по 3000 евро на жалбоподателите Илиев и Ганчев като обезщетение за неимуществени вреди, като реши, че установяването на нарушение на член 13 от Конвенцията само по себе си е достатъчно справедливо обезщетение за всяка неимуществена вреда, причинена на жалбоподателките Илиев и Ганчева.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.