Yirdem ve Diğerleri Türkiye'ye karşı

Заголовок: Yirdem ve Diğerleri Türkiye'ye karşı Сведения: 2023-06-28 06:47:51

Oleg Petukhov, +7-929-527-81-33, +7-921-234-45-78, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

04.09.2018 tarihli AİHM kararı, "Yıldem ve Diğerleri (Yirdem ve Diğerleri) Türkiye'ye karşı" davasıyla ilgili (şikayet N 72781/12)

Davada, tıbbi bakımın sağlanmasında izin verilen ihmalin bir sonucu olarak ortaya çıktığı iddia edilen ölümle ilgili cezai ve hukuki davaların aşırı süresine itiraz edilmektedir. Davada, insan haklarının ve temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 2. maddesinin usul ve hukuki yönüyle ihlal edildiği kabul edildi.

 

DAVANIN KOŞULLARI

 

Başvuru sahipleri, akrabalarının kendisine tıbbi bakım yaparken kabul edilen ihmalin bir sonucu olarak hastanede öldüğünden şikayetçiydi. Başvuru sahipleri, eyalet içi mahkemelerin bu duruma uygun verimlilik, hızlılık ve gayretle cevap vermediklerini iddia etmişlerdir.

 

HUKUK MESELELERİ

 

Sözleşmenin 2. maddesine uymakla ilgili olarak. (a) Maddi ve hukuki yönü. Açık bir keyfilik veya hata olması dışında, Avrupa Mahkemesi, devlet içi makamlar tarafından yapılan gerçek sonuçları sorgulamamalıdır. Bu nedenle, başvuranların akrabasının ölümüne yol açan koşulları ve mevcut mekanizmaların olayların gelişimini tespit etmesine izin verip vermediğini belirlemek amacıyla onu tedavi eden sağlık çalışanlarının algılanan sorumluluğunu incelemek gerekir.

Başvuru sahipleri, akrabalarının genel olarak tıbbi bakıma ya da özellikle acil servise erişimden mahrum bırakıldıkları konusunda ısrar etmediler, ancak tedavi eden doktorların ihmal ettikleri için etkisiz olduğunu iddia ettiler.

Aynı zamanda, açıklanan olaylar sırasında, yetkililerin farkında olduğu veya bilmesi gereken ve gerekli önleyici tedbirleri almayan hastanelerin çalışmalarında sistemik veya yapısal eksikliklerin meydana geldiğine ve bu eksikliklerin başvuranların akrabasının ölümüne büyük ölçüde katkıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, tıp uzmanları tarafından işledikleri iddia edilen eylemlerin basit bir tıbbi hatanın veya tıbbi ihmalin ötesine geçtiği ya da bu tür bir yardım eksikliğinin hayatını tehlikeye atacağından kesinlikle emin olsalar da, hastayla uğraşan kişilerin mesleki sorumluluklarını ihlal ettiği için kendisine acil tıbbi bakım sağlamadığı tespit edilmemiştir.

Başvuranların akrabalarına verilen tıbbi tedavi, ulusal düzeyde bir incelemeye konu olmuştur ve hiçbir mahkeme heyeti, kendisine tıbbi bakım sağlama sürecinde nihayetinde herhangi bir kusur tespit etmemiştir.

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, Avrupa Mahkemesi bu davanın esasen tıbbi malpraktis suçlamalarıyla ilgili olduğunu düşünmüştür. Bu koşullar altında, sanık devlet yetkililerinin maddi ve hukuki olumlu yükümlülükleri, hastanelerin ister özel ister kamu olsun, hastaların hayatlarını korumak için uygun önlemleri almasını zorunlu kılan uygun bir düzenleyici çerçevenin geliştirilmesine indirgenmiştir. Bununla birlikte, mevcut düzenleyici çerçeve, Türkiye makamları tarafından başvuranların akrabalarının yaşama haklarını koruma yükümlülüğüne ilişkin herhangi bir ihlal tespit etmemiştir.

 

KARAR

 

Davada Sözleşmenin 2. maddesinin gereklerinin maddi ve hukuki açıdan ihlal edilmesine izin verilmemiştir (oybirliğiyle kabul edilmiştir).

(b) Usul yönü. Başvuru sahipleri, haklarını korumak için ceza ve medeni hukuk araçlarına başvurdular. Ceza davası, sanıkların dokuz yıldan fazla süren yargılama sonuçlarına göre beraatiyle sonuçlandı. Medeni hukuk davalarına gelince, dava 2004 yılından bu yana devlet içi mahkemeler tarafından incelenmektedir.

Ceza muhakemelerinin etkinliğine gelince, Türkiye soruşturmasının genel olarak yeterli niteliğini sorgulayabilecek herhangi bir ihlal yoktu. Dahası, başvuru sahipleri, davalara etkin bir şekilde katılmalarını sağlamak için soruşturma materyallerine yeterli erişime sahip oldular.

Bununla birlikte, cezai işlemler derhal yapılmadı ve dokuz yılı aşan toplam süresi makul değildi. Davanın tıbbi malpraktis suçlamasıyla ilgili koşullarını bulmak amacıyla başlatılan devlet içi yargı organlarındaki davalar bu kadar uzun süre devam etmemelidir. Aynısı, başvuranların 13 yıldan uzun bir süredir devlet içi mahkemelerde bekleyen sivil davalar mahkemelerine getirdiği tazminat davası için de geçerlidir. Davanın materyallerine dayanarak, bu süre davanın koşullarına göre geçerli değildir. Buna ek olarak, yüksek mahkeme dokuz yıldan fazla bir süredir hastaneye tazminat talebinin idari mahkemelere sunulması gerektiği sonucuna varmıştır ve davaya karar vermek için kendisinin yetki yetkisine sahip olmadığı sonucuna varmıştır.

Bu tür gecikmeler, yalnızca davacıda değil, ilgili sağlık hizmeti sağlayıcılarında da belirsizlik duygusunun devam etmesine katkıda bulunur.

Bu faktörler, kendi içinde, devlet içi yasalar çerçevesinde yürütülen işlemlerin eksikliklere sahip olduğunu belirlemek için yeterlidir. Türkiye devlet yetkilileri, başvuranların akrabalarının ölümüyle ilgili davalarını incelerken, Sözleşmenin 2. maddesinin gerektirdiği özen derecesini göstermediler.

 

KARAR

 

Davada, Sözleşmenin 2. maddesinin gereklerinin usul ve hukuki yönüyle ihlal edildiği kabul edildi (oybirliğiyle kabul edildi).

 

TAZMİNAT

 

Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması sırasına göre. Avrupa Adalet Divanı, başvuru sahiplerine ahlaki zarar tazminatı olarak ortaklaşa 10 bin avro vermiş, maddi hasarın tazmin edilmesi talebi reddedilmiştir.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.