Kaboğlu ve Oran'a karşı Türkiye

Заголовок: Kaboğlu ve Oran'a karşı Türkiye Сведения: 2023-06-25 06:23:46

Oleg Petukhov, +7-929-527-81-33, +7-921-234-45-78, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

20.10.2020 tarihli AİHM kararı, "Kaboğlu ve Oran'a karşı Türkiye (N 2) (Kaboğlu ve Oran v. Türkiye (N 2))" davasında (şikayet N 36944/07)

Davada, hakaret ettiği iddia edilen ifadelerden dolayı Türkiye Parlamentosu üyesine karşı kamuya açık bir raporun yazarları tarafından açılan tazminat davasının reddedilmesine itiraz ediliyor. Davada, insan hakları ve Temel Özgürlüklerin korunmasına İlişkin Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlal edildiği kabul edildi.

 

DAVANIN KOŞULLARI

 

2004 yılında Türkiye İnsan Hakları Danışma Kurulu, başvuranların hazırladığı azınlık hakları ve kültürel haklar raporunu kamuoyuna açıkladı. Bu rapora yanıt olarak, Türkiye Parlamentosu üyesi, başvuranların kendilerine hakaret ettiğini iddia ettiği bir konuşma yaptı. Başvuranlar başarısızlıkla Türkiye'nin sivil mahkemeleri aracılığıyla tazminat almaya çalıştılar. Ayrıca, başvuru sahiplerine karşı bir ceza davası açılmıştır.

Raporda, modern Avrupa demokratik toplumlarının bir modeli olarak tasvir edilen daha çok kültürlü, demokratik, liberal ve çoğulcu bir toplum kavramına sahip, homojen bir tek kültürlü milletten bir millete geçişin faydaları hakkında genel olarak konuşulmaktadır.

 

HUKUK MESELELERİ

 

Sözleşmenin 8. maddesine uymakla ilgili olarak (gizlilik hakkı). Türkiye Meclisi'nde (Türkiye Ulusal Meclisi) dile getirilen itiraz edilen konuşma, kamu yararına olan konular ve ülkedeki mevcut durumla ilgiliydi. Başvuranların iyi niyetini ve yargısızlığını sorgulayan konuşma yazarı, onları devletin ve Türk milletinin temel değerlerine karşı duyarsız davranan bireyler olarak tanımladı ve başvuru sahiplerini Batılı devletlerden talimat ve para almakla suçladı. Avrupa Mahkemesine göre, söz konusu konuşma değerlendirici bir karardı. Burada kullanılan sözler kışkırtıcı, polemik ve stil ve içerikte bir dereceye kadar saldırgan olsa da, genel olarak yeterli gerçek gerekçeye sahip olmadıkları veya açıkça saldırgan oldukları düşünülemezdi. Sonuç olarak, Türkiye mahkemeleri davada rakip çıkarların karşılaştırılmasında uygun bir denge kurmuşlardır.

 

KARAR

 

Davada Sözleşmenin 8. maddesinin gerekliliklerinin ihlal edilmesine izin verilmedi (oybirliğiyle kabul edildi).

Sözleşmenin 10. maddesine uymakla ilgili olarak. Hazırladıkları raporun içeriğine dayanarak, başvuranlar, "nefreti kışkırtma" ve "kamu otoritelerinin tahrip edilmesi" suçlamalarıyla Türkiye Ceza Kanununun hükümlerine uygun olarak cezai kovuşturmaya tabi tutuldular.

Müdahale. Gerçekten de, başvuru sahipleri suçlamanın ilk noktasında masum olarak kabul edildi ve Adalet Bakanlığı cezai kovuşturma için gerekli yaptırımın verilmesini reddettiği için ikinci maddeye ilişkin üretim durduruldu. Dahası, ön soruşturma aşamasında savcı, başvuru sahiplerini yalnızca ifade vermek üzere çağırdı. Başvuru sahipleri hiçbir zaman gözaltına alınmadılar ve onlara başka önleyici tedbirler uygulamadılar.

Bununla birlikte, başvuru sahiplerinin davasındaki üretim, dokuz aylık ön soruşturmaya ek olarak önemli bir süre (üç yıl dört ay) devam etti. Bu süre zarfında, ceza suçlamasıyla mahkumiyet korkusu kaçınılmaz olarak başvuru sahipleri için kendi kendine sınırlamalara yol açmıştır. Bu nedenle, ceza davasının kendisi sadece başvuru sahipleri için varsayımsal bir tehlike oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda onlar üzerinde derhal caydırıcı bir etkiye sahipti ve etkili bir caydırıcılık aracıydı. Bir suçlamanın geri çekilmesi ve başka bir suçlamada üretimin durdurulması, başvuru sahiplerinin mahkumiyet riskini ortadan kaldırmasına rağmen, ceza davasındaki üretimin önemli bir süre için başvuru sahiplerini halka açık konuşmalardan uzak tuttuğu gerçeğini küçümsemedi.

Demokratik bir topluma duyulan ihtiyaç. Başvuranların hazırladığı ve yayınladığı rapor, daha önce Türkiye makamlarının ilgili alanlarda yürüttüğü politikaları eleştirdi ve ülkedeki azınlıkların durumunu iyileştirmek için öneriler içeriyordu. Türkiye mahkemeleri, bu raporun Türkiye Cumhuriyeti'nin temel temellerini zayıflattığı ve halkın öfkesine neden olduğu gerekçesiyle başvuru sahiplerine karşı dava açtı.

Bununla birlikte, Türkiye mahkemeleri, raporun içeriğinin ya da hazırlığının bağlamının, yani kamu yararı konularıyla ilgili kamuoyu anlaşmazlığının, Avrupa Adalet Divanı'nın ifade Özgürlüğü Davaları için belirlediği ve uyguladığı kriterler ışığında uygun bir şekilde analiz edilmemiştir. Sonuç olarak, uzun bir süre boyunca, ciddi suçlamalarla başvuru sahiplerine karşı bir ceza davasının başlatılması ve değerlendirilmesi, acil bir kamu ihtiyacını karşılamamıştır ve her halükarda, takip edilen yasal hedefle orantılı değildir.

 

KARAR

 

Davada Sözleşmenin 10. maddesinin gerekliliklerinin ihlali kabul edildi (oybirliğiyle kabul edildi).

 

TAZMİNAT

 

Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanması sırasına göre. Avrupa Mahkemesi, başvuranların her birine ahlaki zarar için tazminat olarak 2 bin Euro ödedi.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.