Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir konstatējusi Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. panta prasību pārkāpumus.

Заголовок: Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir konstatējusi Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. panta Сведения: 2018-07-15 09:07:33

Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017. gada 5. oktobra spriedums lietā Ābele pret Latviju (sūdzības Nr. 60429/12 un 72760/12).

2012 gadā pieteikuma iesniedzējam palīdzēja sūdzību sagatavošanā. Pēc tam sūdzības tika apvienotas un paziņotas Latvijai.

Pieteikuma iesniedzēja sūdzības par viņa aizturēšanas apstākļiem tika sekmīgi izskatītas lietā. Ir pārkāpts Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pants.

 

LIETAS APSTĀKĻI


Prasītājs, kurš bija kurls no dzimšanas, sūdzējās par apstākļiem ieslodzījuma daļu no savas dzīves cietumā laikā. Jo īpaši, tas tiek apgalvots, ka kopumā apmēram piecus gadus viņš tika turēts apcietinājumā kamerās, kur viņa personīgā telpa tika samazināts līdz apmēram 3 kv. m un ka viņa invaliditātes dēļ viņš nevarēja sazināties ar laulātajiem vai cietuma darbiniekiem.


LIKUMDOŠANAS JAUTĀJUMI


Par atbilstību Konvencijas 3. pantam. Papildus, ņemot vērā būtiskos apstākļus un ilgumu iesniedzēja aizturēšanu, Tiesai ir jāņem vērā viņa neaizsargāto stāvokli, kā rezultātā viņa invaliditātes un to, ka iestādēm vajadzētu būt, lai parādītu īpašu uzmanību, lai nodrošinātu apstākļus, kas atbilst viņu vajadzībām, kā invalīdam.

a) periods, kad pretendentam bija mazāk nekā 3 kvadrātmetri. m personiskās telpas. Pieteikuma iesniedzējam bija mazāk nekā 3 kvadrātmetri. m personiskās telpas vairāk nekā gadu. Šis periods nevar uzskatīt par "īsu, gadījuma un īsu", un līdz ar to nevar noraidīt pieņēmumu par pārkāpumu Konvencijas 3. pantā. Pieteikuma iesniedzējs ir saskārusies ar grūtībām, kas pārsniedz neizbēgamo ciešanu pakāpes raksturīgs aizturēšanu un summu līdz pazemojoša izturēšanās.

(b) periods, kurā pretendents tika novirzīts no 3 līdz 4 kvadrātmetriem. m personiskās telpas. Pieteikuma iesniedzējam bija nedaudz vairāk par 3 kvadrātmetriem. m personiskās telpas divās dažādās šūnās gandrīz divus gadus. Viņš sūdzējās, ka ierobežotā personīgā telpa, kopā ar viņa invaliditāti atstāja viņam sajūta īpašu ievainojamību un sociālo atstumtību, jo viņš nevarēja iesaistīties jebkādā jēgpilnu darbību, un tas nav pareizi saprot cietuma darbinieki vai ieslodzītie. Tiesa norādīja, ka, lai gan prasītāja tika atļauts atstāt vienu no kamerām (kur viņš tika turēts astoņiem mēnešiem), kas dienas laikā, to pašu nevar teikt par citu kameras, kur viņš tika turēts apcietinājumā divreiz gara un aptuveni 23 stundas diennaktī, bez iespējas sazināties ar saviem kolēģiem. Paliekot šajās divās šūnās, pieteikuma iesniedzējam netika nodrošināts dzirdes aparāts vai citi saziņas līdzekļi ar cietuma darbiniekiem. Saskaņā ar tiesas, kas ir svarīgs faktors, kas ierobežo personisko telpu pieejamu pieteikuma iesniedzējam ar gandrīz divu gadu laikā, līdz ar neizbēgamām jūtas izolācijas un bezpalīdzības, ja nav atbilstošu mēģinājumiem pārvarēt savas komunikācijas problēmas, ko rada viņa invaliditātes, radīja prasītājam izjust depresiju un jūtas nepietiekamība, sasniedzot necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos.


LĒMUMS


Konventa 3. panta pārkāpums (vienprātīgi).


KOMPENSĀCIJA


Piemērojot Konvencijas 41. pantu. Tiesa piesprieda prasītājai EUR 7,500 attiecībā uz morālo kaitējumu.

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.