ΕΣΔΑ, διαπίστωσε την παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Заголовок: ΕΣΔΑ, διαπίστωσε την παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Сведения: 2020-12-24 06:17:24

Απόφαση της ΕΣΔΑ από 25 ιουνίου 2020 για την υπόθεση " Σταυρόπουλος κ.λπ. κατά Ελλάδας " (καταγγελία N 52484/18).

Το 2018 οι αιτούντες παρείχε βοήθεια στην προετοιμασία καταγγελίες. Στη συνέχεια καταγγελία ήταν коммуницирована Ελλάδα.

Για την υπόθεση επιτυχία θεωρείται η καταγγελία για την κατάθεση στο πιστοποιητικό γέννησης της κόρης τους αιτούντες δεικτών, μαρτυρούν για το γεγονός ότι αποφάσισαν να μην βαφτίσει την κόρη του. Για την υπόθεση ανέχεται την παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΌΘΕΣΗΣ

 

Τρεις τους αιτούντες για την υπόθεση είναι οι γονείς και η κόρη τους. Στο πιστοποιητικό γέννησης της κόρης μου πριν το όνομά της από τα χέρια του έχει προστεθεί σε παρένθεση η συντομογραφία της λέξης "Ονοματοδοσία" (Ονοματοδοσία). Επιπλέον, κόμη πιστοποιητικά γέννησης, касавшаяся του βαπτίσματος, έχει αφεθεί κενό. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την ακύρωση του πιστοποιητικού γέννησης της κόρης ως απαράδεκτη για εξέταση επί της ουσίας.

 

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

 

Η ένδειξη "Ονομασία" περίπου το όνομα της κόρης μου και ό, τι κόμη, касавшаяся του βαπτίσματος, έμεινε απλήρωτος, υποτίθεται, ότι οι γονείς αποφάσισαν να μην βαφτίσει το παιδί. Επειδή αυτές οι πληροφορίες κρατήθηκε στην выданном κράτος έγγραφο αυτό αναπαριστά μια επέμβαση στο δικαίωμα όλους τους αιτούντες για να τους δεν είναι αναγκασμένοι να το исповедованию τους απόψεις. Λαμβάνοντας υπόψη τη συχνή χρήση του πιστοποιητικού γέννησης από το γεγονός ότι σε αυτό περιείχε πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές απόψεις, επεξεργάστηκε τα πρόσωπα που κινδυνεύουν από διακρίσεις, σε αλληλεπίδραση με τις διοικητικές αρχές.

Η επέμβαση αυτή δεν προβλεπόταν από το νόμο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας το φυσικό πρόσωπο που παίρνει το όνομά του με αποτέλεσμα να τον ονομάσουν. Επομένως, ούτε εκ του νόμου, ούτε από τυχόν άλλες πράξεις, που υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν έπρεπε, ότι τα όργανα εγγραφής θα πρέπει να έχουν дописывать λέξη "Ονομασία" πριν από τα ονόματα των νεογνών, που πήρε το όνομα ως αποτέλεσμα της πολιτικής πράξης ανάθεσης όνομα, σε αντίθεση με το βάπτισμα. Εν λόγω παρέμβαση ήταν αποτέλεσμα της ευρέως διαδεδομένη στα όργανα εγγραφής πρακτικές.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ

 

Για την υπόθεση ήταν ανεκτή για παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 9 της Σύμβασης (ελήφθη ομόφωνα).

 

ΠΛΗΡΩΜΉ

 

Καλά εφαρμογής του άρθρου 41 της Σύμβασης. Το ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβράβευσε τους αιτούντες από κοινού 10 000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.