ЕСПЧ установи нарушение на член 1 от Протокол N 1 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и член 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Заголовок: ЕСПЧ установи нарушение на член 1 от Протокол N 1 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните Сведения: 2020-12-01 07:59:12

Решение на ЕСПЧ от 26 март 2020 г. по делото "Пендов срещу България" (жалба N 44229/11).

През 2011 г.жалбоподателят получи помощ при подготовката на жалбата. Впоследствие жалбата е комунизирана България.

По случая е успешно обработена и жалба за изземване и задържане на органите на прокуратурата в продължение на седем месеца и половина в контекста на наказателно производство по отношение на трети страни, собственост на жалбоподателя компютърен сървър, което води до силно ограничаване на работа в продължение на дълъг срок на друг интернет сайт, който управлява заявителя и който се намирал на разглеждания сървъра. По делото е допуснато нарушение на член 1 от Протокол N 1 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и член 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

 

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО

 

Компютърният сървър, принадлежащ на жалбоподателя, е бил конфискуван и държан от органите на прокуратурата в продължение на седем месеца и половина в контекста на наказателно дело срещу трета страна. Установено е, че на иззетия сървър частично се намира интернет сайт, за който се подозира, че нарушава авторските права. Задържането на сървъра и информацията, която се намира на него, също доведе до ограничаване на работата за дълъг период от време на друг интернет сайт, управляван от кандидата и който се намира на въпросния сървър.

 

ВЪПРОСИ ПРАВО

 

Относно спазването на член 1 от Протокол N 1 към Конвенцията. Фактът, че сървърът, на който се е намирал в интернет-сайта на жалбоподателя, нито веднъж не е бил обект на проверка в рамките на наказателно дело по отношение на самия кандидат, а само по отношение на трета страна, възможност за копиране на необходимата информация, значението на сървъра за професионалната дейност на кандидата, както и частично бездействие на местната прокуратура означаваше, че задържане на сървъра на жалбоподателя в продължение на седем месеца и половина е непропорциональной мярка.

 

НАРЕДБА

 

По делото е допуснато нарушение на изискването на член 1 от Протокол N 1 към Конвенцията (прието единодушно).

Относно спазването на член 10 от Конвенцията. Интернет сайтът на кандидата, посветен на японската аниме култура, е средство за изразяване на мнение за кандидата. Задържането от прокуратурата на сървъра на жалбоподателя и информацията, която се намира на него, което доведе до недостъпност на сайта на жалбоподателя, а след това до ограничаване на работата на сайта в продължение на няколко месеца, е намеса в правото на заявителя на свобода на изразяване. Дори ако приемем, че възстановяването на данни би позволило пълното възстановяване на сайта, Европейският съд не вижда на какво основание жалбоподателят би бил длъжен да съхранява пълно копие от данните от сървъра си в отделен момент от време.

Намеса е имало правна обосновка, съдържащи се в Наказателно-процесуалния кодекс, и преследва легитимни цели като предотвратяване на безредици и престъпления и за защита на правата на други лица Независимо от това, че задържане на сървъра на жалбоподателя в наказателното дело не изглежда необходимо с цел разследване, прокурори дълго време бездействовали и не правят никакви усилия, за да поправи последиците от своите действия по отношение на правото на жалбоподателя на свобода на изразяване на мнение, независимо от факта, че за тези последици власти многократно уведомлялись. По-конкретно, жалбоподателят се оплаква, че много секции на сайта му са спрели да работят и не могат да бъдат възстановени, че сайтът е сравнително популярен и липсата му на посетители е причинила на кандидата финансови затруднения.

Въпреки че на сървъра на жалбоподателя се помещава сайт, за който е подозирано, че публикува материали, нарушаващи авторските права, властите в България никога не са твърдели, че жалбоподателят носи каквато и да е отговорност за предполагаеми нарушения на авторските права. Поради това фактът, че на жалбоподателя не е приложена наказателна, административна или друга отговорност, не може да има отношение към анализа на въпроса за пропорционалността.

Използваният от жалбоподателя израз е художествен и като такъв не се ползва с висока степен на защита, за разлика от политическите изказвания. Въпреки това, при обстоятелства на настоящия случай посочения аргумент не е достатъчен, за да измести баланса на интересите в полза на властите в България, които отбелязват, че кандидатът не е бил на свободна практика, информатор или на друго лице, нуждавшимся на засилена защита.

Намесата в правото на кандидата за свобода на изразяване не е необходима в демократичното общество.

 

НАРЕДБА

 

По делото е допуснато нарушение на изискванията на член 10 от Конвенцията (прието единодушно).

 

КОМПЕНСАЦИЯ

 

По реда на прилагане на член 41 от Конвенцията. Европейският съд присъди на жалбоподателя 5 200 евро като обезщетение за морални вреди, искът за обезщетение за материални щети беше отхвърлен.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.