ECT atklāja Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta prasību pārkāpumu.

Заголовок: ECT atklāja Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta prasību pārkāpumu. Сведения: 2020-08-25 12:32:21

ECT 2020. gada 30. janvāra spriedums lietā "Vinks un Ribicka pret Latviju" (sūdzība Nr. 28926/10).

  1. gadā pieteikuma iesniedzējs saņēma palīdzību sūdzības sagatavošanā. Pēc tam sūdzība tika nosūtīta Latvijai.

Lieta veiksmīgi adresēja sūdzību par kratīšanu iesniedzēju mājā ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros, nesniedzot nekādas garantijas pret ļaunprātīgu izmantošanu. Lieta pārkāpa Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. panta prasības.


LIETAS APSTĀKĻI


Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas ietvaros policija veica kratīšanu iesniedzēju mājā, piedaloties īpašās pretterorisma vienības virsniekiem: īpašās policijas vienības “Omega” bruņotie darbinieki ienāca iesniedzēju mājā pa logiem, pēc tam sekoja finanšu policijas darbinieki (VID FPP), kuri veica kratīšanu. ...

Iesniedzēji cita starpā sūdzējās, ka īpašās vienības virsnieku meklēšanu un dalību neattaisno nekādi faktiski apstākļi, bet gan vēlme atriebties iesniedzējam saistībā ar to, ka viņš iepriekš bija liecinieks korupcijas lietā, kurā tika apsūdzēti divi virsnieki. finanšu policija.


LIKUMU JAUTĀJUMI


Atbilstība konvencijas 8. pantam. Iestāžu ļaunprātīgas izmantošanas un cilvēka cieņas pazemināšanas risks ir īpaši iespējams tādās situācijās kā šajā gadījumā ne tikai tāpēc, ka prasītāju privātums bija nopietni iejaukts (sk. Turpmāk), bet arī tāpēc, ka pretterorisma vienības iejaukšanās iemesls bija viņu kolēģiem. , attiecībā uz kuru tika izmeklēta krimināllieta par ar korupciju saistītu noziegumu izdarīšanas faktu. Iesniedzējs sniedza liecības pret šiem darbiniekiem, un kratīšanu veica tā pati finanšu policijas nodaļa, kurā šie darbinieki strādāja.

Tā kā šajā gadījumā nav garantiju, apstrīdēto iejaukšanos nevar uzskatīt par samērīgu ar izvirzīto mērķi šādu iemeslu dēļ.

  1. a) Pārmeklēšanas nepilnības. Neviena no Latvijas likumos paredzētajām garantijām neparādīja pretendentiem efektīvu aizsardzību. Šīs garantijas bija šādas:
  2. i) iepriekšēja tiesas pārbaude. Finanšu policijas lūgums par atļauju veikt kratīšanu tika pamatots ar aizdomām, ka iesniedzējs bija iesaistīts liela mēroga nodokļu nemaksāšanā un naudas atmazgāšanā, iesaistot vairāk nekā 60 uzņēmumus. Šīs aizdomas tika pamatotas ar krimināllietas materiāliem, un pirms lietas izskatīšanas tika veikta šo faktu operatīva pārbaude.

Iesniedzēja galvenais arguments bija, ka viņš nebija saistīts ar nevienu no uzņēmumiem, kas bija iesaistīti attiecīgajos noziegumos. Tiesa nespēja noteikt, vai šāda nostāja ir pamatota. Tomēr krimināllietas izmeklēšana, kas tika uzsākta pret iesniedzēju, ilga vairāk nekā 10 gadus un palika sākotnējās izmeklēšanas stadijā, kuru veica tas pats policijas departaments, kura darbinieki veica kratīšanu.

Jāatzīmē, ka izmeklēšanas tiesnesis pārbaudīja viņam iesniegtos lietas materiālus. Tomēr viņš nenorādīja faktorus, kas prasītāju saistīja ar uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem tika veikta izmeklēšana. Veicot analīzi, attiecīgās tiesas priekšsēdētājs neatbildēja uz argumentiem, ko šajā sakarā īpaši paudis iesniedzējs.

  1. ii) Prokuroru veiktā pēcpārbaude. Lai gan dažādu līmeņu prokurori vairākkārt pārskatīja lietas materiālus un pieprasīja papildu informāciju no dažādām policijas iestādēm, viņi ļoti paļāvās uz secinājumiem, ko iesniegušas tās pašas iestādes, kuru rīcību prokuroriem vajadzēja pārbaudīt, un secināja, ka īpašās policijas vienības palīdzība ir pamatota. un ka Omega darbinieki rīkojās saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un “ņemot vērā apstākļus”.

Tā kā prokurori neatbildēja uz iesniedzēju konkrētajiem argumentiem vai nesniedza papildu informāciju, prokurora kontrole pār īpašās policijas vienības palīdzību šajā lietā nenodrošināja efektīvu aizstāvību.

  1. b) Juridiskā pamata trūkums dalībai īpašās policijas vienības virsnieku meklēšanā. Plašākas operācijas ietvaros Finanšu policija lūdza palīdzību Omega pretteroristu vienībai. Lai gan šī operācija ietvēra 19 vienlaicīgus meklējumus, speciāli apmācītu un bruņotu virsnieku palīdzība tika lūgta tikai divos meklējumos, ieskaitot meklēšanu pieteikuma iesniedzēja mājās.

Tikai nopietni iemesli varēja attaisnot tik nopietnu iejaukšanos iesniedzēju privātajā dzīvē, piemēram, piespiedu ienākšana mājā caur logiem agrā rītā, izmantojot piespiedu līdzekļus un ieročus pret iesniedzējiem un iesniedzēja nepilngadīgo meitu.

Tiesai nevajadzētu spekulēt par elementiem, uz kuriem atsaucas attiecīgās iestādes, lai pamatotu Omega pretteroristu vienības dalību prasītāju mājas meklēšanā. Tomēr apgalvotā bruņoto personu vai apsardzes suņu klātbūtne telpās vai iespēja kratīšanas laikā atrast šaujamieročus, uz kuriem tika norādīts, izrādījās vai nu nepamatota, vai saistīta ar citu aizdomās turēto.

Var piekrist, ka noteiktos apstākļos īpašu policijas vienību iesaisti varētu uzskatīt par nepieciešamu. Tomēr ar Tiesas uzskatiem nepietika tikai ar atsauci uz vispārīgiem noteikumiem par koordināciju starp dažādām iestādēm vai uz pretterorisma vienības Omega iekšējiem noteikumiem, ciktāl tā sniedza palīdzību tiesībaizsardzības aģentūrām sarežģītās situācijās. jāizveido tiesiskais regulējums, kas spēj nodrošināt adekvātas un efektīvas garantijas pret ļaunprātīgu izmantošanu un patvaļu.

Šādos aizsardzības pasākumos var ietilpt tādu regulatīvu pasākumu pieņemšana, kas ierobežo speciālo spēku izmantošanu situācijās, kad parastu policijas iejaukšanos nevar uzskatīt par drošu un pietiekamu, kā arī nodrošina papildu aizsardzības pasākumus (sk. Salīdzināšanai iepriekš minēto spriedumu lietā Kucera pret Slovākiju). (Kučera pret Slovākiju), datēts ar 2007. gada 17. jūliju, pieteikums Nr. 48666/99).


REZOLŪCIJA


Lietā tika pārkāpts Konvencijas 8. pants (pieņemts vienbalsīgi).


KOMPENSĀCIJA


Konvencijas 41. panta piemērošana. Tiesa katram pretendentam piešķīra EUR 1500 par morālo kaitējumu, bet iesniedzēja prasības par morālo kaitējumu tika noraidītas.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.