ЄСПЛ виявив порушення вимог статті 3, пункту 3 статті 5 та пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод щодо обох заявників, пункту 1 та підпунктів "b", "c" пункту 3 статті 6 та статті 8 Конвенції (в щодо першого заявника), статті

Заголовок: ЄСПЛ виявив порушення вимог статті 3, пункту 3 статті 5 та пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людин Сведения: 2020-05-10 04:48:32

Постанова ЄСПЛ від 19 листопада 2019 року по справі "Развозжаєв Леонід Михайлович (Razvozzhayev) проти Російської Федерації та України і Удальцов (Udaltsov) проти Російської Федерації" (заяви N 75734/12 і дві інші заяви).

У 2012 році заявникам було надано допомогу в підготовці заяв. Згодом заяви були об'єднані і комунікувати Російської Федерації.

У справі успішно розглянуті заяви на відсутність підстав для попереднього ув'язнення заявників і справедливого розгляду, порушення прав на свободу зборів, права на сімейне життя, незаконність арешту майна, відсутність ефективного розслідування тверджень. У справі допущено порушення вимог статті 3, пункту 3 статті 5 та пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод щодо обох заявників, пункту 1 та підпунктів "b", "c" пункту 3 статті 6 та статті 8 Конвенції ( щодо першого заявника), статті 1 Протоколу N 1 до Конвенції, статті 11 Конвенції (щодо другого заявника).

У своїй скарзі заявник стверджував, зокрема, що влада Російської Федерації і України не провели ефективного розслідування його тверджень про незаконне позбавлення його волі і нелюдське і такого, що принижує гідність, поводження.

Також в своїх заявах щодо Російської Федерації заявники скаржилися на недостатні підстави для їх попереднього ув'язнення, на те, що у їхній справі не було проведено справедливого судового розгляду, що було порушено їхнє право на свободу зібрань, право першого заявника на сімейне життя і що арешт майна другого заявника був незаконним.

Європейський Суд одноголосно постановив, що в цій справі влади Російської Федерації і України порушили вимоги статей 3 (заборона тортур) і 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), влади Російської Федерації також порушили вимоги пункту 3 статті 5 Конвенції, пункту 1 статті 6 Конвенції (право на справедливий судовий розгляд) щодо обох заявників.

Відносно першого заявника мало місце порушення пункту 1 та підпунктів "b" і "c" пункту 3 статті 6 Конвенції, а також порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя).
Відносно другого заявника мало місце порушення статті 1 Першого протоколу N 1 до Конвенції (право на захист власності), статті 11 Конвенції (право на свободу зібрань та об'єднань).

19 листопада 2019 року, щодо заяв, поданих заявниками, Європейський Суд зобов'язав владу України і Російської Федерації виплатити першому заявнику 4 800 євро та 11 000 євро відповідно в якості компенсації моральної шкоди. Європейський Суд зобов'язав виплатити другому заявнику 9 000 євро в якості компенсації моральної шкоди.

Збігається окрему думку висловила суддя Х. Келлер (обрана від Швейцарії).

Частково не співпадає думку висловив суддя П.П. де Альбукерке (обраний від Португалії).

Спільне частково збігається і частково не співпадає думку висловили судді П. Лемменс (обраний від Бельгії), А. Юдківська (обрана від України) і Х. Келлер.

Спільне збігається думку висловили судді П. Лемменс, А. Юдківська і П.П. де Альбукерке.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.