AİHS, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 11. maddesinin şartlarını ihlal ettiğini tespit etmiştir.

Заголовок: AİHS, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 11. maddesinin şartlarını ihl Сведения: 2020-04-13 04:02:11

Zulkuf Murat Kahraman / Türkiye davasında AİHM 16 Temmuz 2019 tarihli karar (şikayet No. 65808/10).

2010 yılında başvurana şikayetin hazırlanmasında yardımcı olunmuştur. Akabinde şikayet Türkiye'ye iletilmiştir.

Davada, suçluyu reddetmesine rağmen, başvuranın gösteriye katılmaktan suçlu bulunmasına ilişkin şikayet başarılı bir şekilde incelenmiştir. Dava, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin 11. maddesinin ihlal edildiğini içermektedir.


Davanın koşulları


Başvuran, yasadışı bir örgüte (PKK) üye olmaktan mahkum edilmiş ve bir gösteriye katıldığı iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştır.


HUKUK SORULARI


Sözleşme'nin 11. maddesine uyum konusunda. Hükümet, başvuranın yerel mahkemelerde gösterilere katılmayı reddettiği için mahkumiyetinin toplanma özgürlüğü hakkını nasıl etkilediğini açıklamadığını ileri sürmüştür. Başvuranın cezai mahkumiyeti, toplanma özgürlüğü hakkı kapsamındaki faaliyetlere yadsınamaz bir şekilde yönelikti ve gösteriye katıldığı için cezalandırıldı. Bu gibi durumlarda, başvuranın mahkumiyeti, toplanma özgürlüğü hakkının kullanılmasına bir müdahale olarak görülmelidir. Farklı bir sonuca varmak, başvuranın suçlandığı eylemleri kabul etmesini gerektirecektir. Bu bağlamda, AİHS'nin 6. maddesinde özel olarak belirtilmemesine rağmen, kendisini suçlamama hakkının, AİHS'nin bu maddesinde belirtilen “adil yargılanma” kavramının altında yatan, evrensel olarak kabul görmüş bir uluslararası standart olduğunu dikkate almak gerekiyordu. Suçlu mahkumiyetinin, ancak başvuranın tartışmalı olaylara karıştığını reddetmesi durumunda, onu umutsuz bir duruma sokacağı ve onu Sözleşme'nin korunmasından mahrum edeceği bir müdahale olduğu gerçeğinin kabul edilmemesi.

Avrupa Mahkemesi, Ishikırık / Türkiye (Işıkırık / Türkiye) davasında hemen hemen aynı şikayeti incelemiştir (17 Kasım 2017 tarihli Avrupa Mahkemesi'nin kararı, başvuru N 41226/09) ve Sözleşme'nin 11. maddesinin ihlal edildiği ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerinin başvurularında “öngörülebilir” olmadığına karar vermiştir. Dava dosyasında AİHM'nin somut davada farklı bir sonuca varabileceğine dair herhangi bir gösterge bulunmamaktadır.


KARAR


Dava, Sözleşme'nin 11. maddesinin (oybirliğiyle kabul edildi) ihlal edildiğine karar vermiştir.


TAZMİNAT


Sözleşmenin 41. maddesinin uygulanmasında. Mahkeme, başvurana manevi tazminat olarak 7.500 Euro vermiştir; maddi tazminat talebi reddedilmiştir.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.