AİHM, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 3. maddesinin şartlarının ihlal edildiğini tespit etmiştir.

Заголовок: AİHM, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 3. maddesinin şartlarının ihlal edild Сведения: 2018-10-20 09:03:09

Ebedin Abi (Ebedin Abi) 'nin Türkiye aleyhine 13 Mart 2018 tarihli AİHM kararı (Şikayet N 10839/09).

2009 yılında şikayetçi bir şikayette bulunulmasına yardımcı olmuştur. Daha sonra şikayet Türkiye'ye bildirildi.

Dava, başvuranın, gözaltındayken doktor tarafından reçetelenen diyet gereksinimlerini karşılamayan yiyecek sağlamasıyla ilgili şikayetini başarılı bir şekilde ele almıştır. Dava, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin 3. maddesinin gereklerini ihlal etti.


DURUMUN KOŞULLARI


Nisan 2008'den Mart 2009'a kadar cezaevi merkezinde gözaltına alınan başvuranın, tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı olduğu için, düşük kalorili diyabetik diyet uygulamış, küçük et ve doymuş yağ tüketmişti. Bununla birlikte, gözaltında tutulduğu sırada başvurana ağırlıklı olarak sığır ve nişastalı gıdalardan yiyecek verilmiştir. Başvuran bunu, doktor tarafından reçete edilen diyet şartlarına uygun hale getirmeyi reddeden cezaevi idaresine şikâyet etmiştir.

Başvuran, yönetimin bu başarısızlığa karşı, cezaların uygulanmasına ilişkin hâkime itiraz etmiştir. Hakim şikâyetini yerine getirdi ve cezaevi idaresinin başvuranı ve 37 diğer hasta mahk providedmu, gözaltındaki sağlıklı kişilere verilen aynı yiyeceği, daha az tuz ve baharat içerdiği tek farkla sağladığını belirtti.

Savcı, ceza infaz kurumunun idaresinin mali kaynak yetersizliği nedeniyle özel bir menü hazırlayamadığı ve sunamadığı gerekçesiyle bu kararı Ağır Ceza Mahkemesine temyiz etmiştir. Ağır ceza mahkemesi savcıya şikayette bulunmuştur.

İngilizce Ağır Ceza Mahkemesi - İngilizce Ağır Ceza Mahkemesi - Avrupa Mahkemesinin belgelerinin metinleri, il merkezlerinde ve büyük şehirlerde faaliyet gösteren genel yargı mahkemeleri sisteminde Türkiye'nin Ana Mahkemelerinden (asnie) birini göstermektedir. Bu mahkemeler arasında özellikle ağır suçlar, Asliye Ceza Mahkemesi ve Sivil ve Ticari İşler Asliye Hukuk Mahkemesi (editörün notu) bulunmaktadır.


DOĞRU SORULAR


Tutuklulara yiyecek sağlanması için tahsis edilen fon miktarı dikkate alındığında, başvuranın gözaltına alındığı cezaevi kurumu, kendisine bağlı tıbbi tavsiyelere rağmen, hasta insanların diyetine ilişkin özel gereksinimleri karşılayan yiyecek sağlayamaz.

Aynı zamanda, bu uygulama herhangi bir ekonomik sebepten dolayı haklı çıkarılamaz, çünkü söz konusu olayların gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan yasa, tutuklu mahkumlar için ayrı bir bütçe sağlamıştır. Ancak ne savcı ne de ağır ceza mahkemesi, ceza infaz kurumunun idaresi tarafından bu makama tahsis edilen fon miktarını artırmak için yetkili makamlara başvurup başvurmadığını tespit etmeye çalışmamıştır.

Aynı zamanda başvuru sahibi, ilgili masrafları karşılaması gerekeceğinden, diyetine karşılık gelen gıdaları bağımsız olarak satın almamalıdır. Başvuranın sağlık durumu, gözaltındaki sağlıklı bireylerin yükünden daha ağır bir ekonomik yük getirmemelidir. Pahalı bir çözüme yapılan atıf, devletin cezaevi sistemini, devlet organlarıyla birlikte varolan lojistik ve maddi zorluklara rağmen, insanlık onurlarına saygı göstermelerini sağlayacak şekilde organize etme göreviyle bağdaşmaz.

Dolayısıyla, sorumlu Devlet yetkilileri, öncelikle, başvuranın sağlığını korumak için gerekli önlemleri almadılar.

İkinci olarak, başvuran, doktor tarafından reçetelenen diyetin uygulanamaması nedeniyle başvuranın sağlığının bozulmasına ilişkin olarak, şikayetlerini devletin yetkili makamlarına sunmak için mevcut tüm yasal yolları kullanmıştır. Türk hukukuna göre son derece mahkemesi tarafından karar verildikten sonra, başvuran Avrupa Birliği Mahkemesinde bu konuları gündeme getirmiştir. Sonuç olarak, davalı devlet yetkilileri, başvuranın yiyeceklerini kendi sağlık durumunun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamaları için derhal yeterli yanıt vermemiştir.

Tıbbi bakımın herhangi bir zamanda ve seçtiği bir sağlık kurumunda tutukluya verilemeyeceği göz önüne alındığında, yerel makamlar cezaevi kurumunun standart menüsünü bir uzmana göndermeli ve aynı zamanda başvuranın şikayetleri ile ilgili olarak tıbbi muayenesini yapmalıdır. . Gerçekten de, yetkililer, başvurana verilen gıdaların yeterli olup olmadığını ve doktor tarafından reçete edilen diyetin sağlık durumu üzerinde yıkıcı bir etkisi olup olmadığını tespit etmeye çalışmamıştır.

Bu nedenle, eylemsizliklerinin bir sonucu olarak, davalı Devlet yetkilileri, başvuranın sağlığını ve esenliğini korumak için gerekli önlemleri almadılar ve bu nedenle, ona doğru ve saygılı insan onurunun gözaltı koşullarını sağlamadı.

Buna göre, AİHM, Hükümet'in mevcut davada Sözleşme'nin 3. maddesinin uygulanmasına ilişkin ön itirazını reddetmiştir.


KARAR


Sözleşme'nin 3. maddesinin şartlarının ihlali durumunda (oybirliği ile kabul edildi).


TAZMİNAT


Sözleşmenin 41. Maddesinin uygulanmasında. Mahkeme, başvurana manevi tazminat olarak 5.000 Euro vermiştir.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.